Szanowni Goście, odwiedzający naszą stronę – pragniemy Was poinformować, że nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Od roku 2010 działamy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Siedlisko Pokoleń” – organizacją posiadającą status OPP, pozyskując środki z dotacji, darowizn oraz realizacji zadań publicznych zlecanych przez samorządy.

Dla naszych działań na rzecz rozwoju amatorskich talentów artystycznych, głównie dzieci i młodzieży poszukujemy środków finansowych – poszukujemy także sponsora strategicznego dla naszej orkiestry.

Możecie nas także wesprzeć przekazując 1% Waszego podatku, o czym decydujecie sami. W rocznych zeznaniach podatkowych wystarczy podać numer KRS 0000337413 ze wskazaniem celu przeznaczenia „Orkiestra”.

Możecie również dokonywać wpłat darowizn na niżej podane konto:

mBank SA O/Mielec
Nr. 04 1140 2017 0000 4002 1280 7295

Wszystkim, którzy chcą z nami współpracować oferujemy stałą reklamę podczas koncertów i programów artystycznych podczas różnych uroczystości oraz na stronie internetowej orkiestry.

Dziękujemy wszystkim, którzy wykażą chęć wsparcia działalności stowarzyszenia, którym leży na sercu rozwój kultury oraz promowanie dziedzictwa narodowego, zarówno w kraju jak i za granicą z wykorzystaniem i promowaniem amatorskich talentów artystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia
Orkiestra Dęta Dobrynin