Orkiestra Dęta Dobrynin wraz z grupą taneczną na
 „12 Międzynarodowym –Wędrownym Festiwalu – Szeged 2013” na Węgrzech

w dniach 24-29.07.2013 r.

73 osoby, w tym 39 muzyków oraz 27 mażoretek, z czego 30 niepełnoletnich uczestników, na zaproszenie węgierskich organizatorów koncertowało wraz z innymi orkiestrami i grupami tanecznymi z Litwy, Łotwy, Węgier, Estonii i Izraela w 4 miejscowościach Węgierskich, w tym w mieście wojewódzkim Csongrad prezentując również uliczny przemarsz wraz z show-paradą.

Występujący artyści amatorzy promowali artystyczny dorobek gminy Przecław, powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego spotykając się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem zgromadzonej publiczności, która po koncercie oczekiwała autografów wykonawców.

Wspólne międzynarodowe śniadania i kolacje były okazją nawiązania kontaktów, wielonarodową integracją wielopokoleniową oraz obcowaniem z wieloma językami, którymi się porozumiewano m.in. angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Na zakończenie festiwalu Orkiestra Dobrynin wspólnie z Orkiestrą z Łotwy wykonały wspólny koncert dla organizatorów i gospodarzy pensjonatu, w którym Orkiestry mieszkały. Koncert uświetniony został tańcami grup tanecznych „Mażoret”. Orkiestrami podczas wspólnego wykonania dyrygował dyrygent Orkiestry Dobrynin – Dariusz Bańka.

Oprócz koncertowania uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia Budapesztu, Szegedu oraz odpoczynku na basenach w węgierskich miastach koncertowania – Morahalom i Cserkeszőlő.

Wśród sponsorów tegorocznego wyjazdu znalazła się Fundacja „Tesco Dzieciom”.

Dla podkreślenia ich włączenia się do działań edukacyjnych dzieci i promowania ich dorobku artystycznego Orkiestra wraz z grupa taneczną wykonała 15 min. koncert w budynku TESCO w miejscowości Szeged na Węgrzech.

Dla wielu uczestników, w tym głównie dzieci i młodzieży był to jedyny wakacyjny pobyt poza domem. Wyjazd ten był wyrazem docenienia ich zaangażowania i poświęcenia w prace przygotowawcze.

A wszystko to dzięki inicjatywie Zarządu Stowarzyszenia i organizacji Marii Sukiennik – v-ce prezes oraz sponsorom, wśród których wymienić należy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Fundację „TESCO DZIECIOM”, Nadleśnictwo Tuszyma, Cegielnię Przecław-Beata Wójcik, Firmę Wielobranżową „BOA”- Bernard Sukiennik, Firmę „Uszczelmet” – Marian Czachor, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Siedlisko Pokoleń”, KPF Maria Sukiennik oraz Firmę KRIS-MAT Krzysztof Cieśla.

Udział w Międzynarodowym Festiwalu oraz cały pobyt na węgierskiej ziemi był również uznaniem i docenieniem wszystkich amatorskich artystów za ich poświęcenie i zaangażowanie w krzewienie muzyczno-tanecznej kultury podkarpackiego regionu.

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestry Dętej Dobrynin – Maria Sukiennik, Marian Czachor, Sylwester Helowicz – składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, wolontariuszom, opiekunom grup dziecięcych – J. Bogdan, A. Mordasiewicz, D. Rusin; Panu płk. S. Żukowi z Nowego Sącza za wsparcie doradcze; obsłudze foto-video- B. Sukiennikowi i A. Muniakowi; Firmie przewozowej „MARKPOL” oraz wszystkim niewymienionym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji naszego wyjazdu zorganizowanego w ramach realizacji zadania publicznego, które otrzymało wsparcie finansowe (dotację) z UM w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Mielcu i Fundacji „TESCO Dzieciom”.