W dniach od 24 sierpnia do 1 września Orkiestra Dęta Dobrynin wraz z Grupą Taneczną „Mażoret” w składzie 65 osób wzięła udział w IX Balkan Folk Fest – po raz pierwszy organizowanym na Złotych Pisakach w Bułgarii.

Pierwszym przystankiem podróży był Węgierski Debreczyn. Mimo dużego upału nikt nie krył podziwu wobec miasta.

Kolejnym przystankiem była Rumunia, gdzie zaplanowany był nocleg, by nabrać sił na dalszą podróż. Jadąc, wszyscy podziwiali piękne, malownicze krajobrazy.

Gdy Orkiestra dotarła do Bułgarii, następnego dnia każdy z samego rana udał się nad Morze Czarne, gdzie Orkiestra wesoło spędziła czas.

Podczas pobytu w Bułgarii zaplanowane były dwa koncerty wraz z przemarszami ulicami Złotych Piasków do amfiteatru.
Już po pierwszym koncercie muzycy oraz grupy taneczne nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Solistkami podczas występów były: Emilia Jakubiec-Lis oraz Zuzanna Bąba.

Nie były to jednak jedyne koncerty jakie wykonała orkiestra. Wykonany został także krótki koncert na plaży oraz w hotelu.

Dzień przed wyjazdem muzycy uczestniczyli w polskiej Mszy Świętej w Warnie, gdzie zaprezentowała trzy pieśni wraz z marszami. Nie zabrakło zwiedzania Warny. Odbył się także rejs statkiem po Morzu Czarnym, gdzie każdy odpoczywał.

Tym akcentem stowarzyszenie zbliżało się do pożegnania ze Złotymi Piaskami, otrzymując na zakończenie występów pamiątkową statuetkę. Oczekujemy jeszcze na dyplom, który jak otrzymano informację – zostanie przesłany po całkowitym zakończeniu Festiwalu.

Następnego dnia Orkiestra zwiedzała Parlament w Bukareszcie. Każdy zachwycał się pięknem tego budynku i uważnie słuchał słów przewodnika.

We wszystkich zwiedzanych miejscach grupie towarzyszył polskojęzyczny przewodnik.

Całej podróży towarzyszył wspaniały humor, zarówno u starszych jak i u młodszych uczestników. Nie brakowało śpiewu , humoru i żartów.

Udział Orkiestry wraz z grupami tanecznymi w Międzynarodowym Festiwalu był zwieńczeniem całorocznej pracy muzyków, mażoretek, rodziców, opiekunów i wszystkich zaangażowanych w kultywowanie dorobku artystycznego regionu, a zarazem stworzenia szansy na spotkania integracyjne wielonarodowe i wielokulturowe uczestników.

A wszystko to, poza zgromadzonymi środkami Stowarzyszenia, odpłatnością uczestników oraz dzięki sponsorom, wśród których byli: Firma „Admet”, Firma „ANKOL”, „DUL-MAR”, Firma Wielobranżowa „BOA”- Bernard Sukiennik, Nadleśnictwo Tuszyma, „Uszczelmet” – Marian Czachor, Województwo Podkarpackie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Siedlisko-Pokoleń”, PROAUTO, KPF – Maria Sukiennik, GRFICOPS – Producent Reklamy, Studio Foto-Video „BOA”, „PRIMA”- Beata Wójcik, Armet – Jacek Czachor, Sołectwo Rzemień oraz Sołectwo Dobrynin.

zobacz_zdjecia