11 Listopada 2015 roku Orkiestra Dęta Dobrynin wraz z Grupą Taneczną „Mażoret” wzięła udział w obchodach odzyskania Niepodległości w Chorzelowie.

Orkiestra przed Mszą Św. wykonała krótki przemarsz wraz ze Stowarzyszeniem Kawalerii Konnej z Dobrynina im. 5 Pułku Strzelców Konnych.

Następnie odbyła się Msza Święta, której oprawę zapewniali nasi muzycy.

Po Mszy Św. wszyscy przemaszerowali na Miejsce Pamięci Poległych za Ojczyznę. Tam zgodnie z ceremoniałem wojskowym meldunek dowódcy uroczystości złożony został Wójtowi Gminy Mielec – Józefowi Piątkowi.

Orkiestra podczas podniesienia flagi państwowej wykonała Mazurek Dąbrowskiego.

Po zakończeniu uroczystości muzycy wykonali krótki koncert z okazji odzyskania Niepodległości dla licznie zgromadzonej publiczności.

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Dobrynin składa serdeczne podziękowania na ręce organizatorów za zaproszenie naszej Orkiestry do uświetnienia tej uroczystości.

zobacz_zdjecia_nowy

zobacz_filmy_nowy