W sobotę, 3 września 2016 roku Orkiestra Dęta Dobrynin wraz z Grupami Tanecznymi „Mażoret” wzięła udział w pierwszym, odbytym na Podkarpaciu, Pikniku Wolności i Solidarności, który odbył się w Mielcu na Bulwarach przy ulicy Rzecznej.

Piknik rozpoczął się od Koncertu w wykonaniu Orkiestry z Dobrynina wraz z pokazem Grup Tanecznych „Mażoret”. Wraz z Orkiestrą wystąpiły dwie grupy taneczne, młodsza i najstarsza.

Po wykonaniu blisko 40-minutowego Koncertu prowadzący Piknik Wolności i Solidarności, Pan Tomasz Łępa przywitał wszystkich przybyłych gości oraz krótko przedstawił sylwetkę i historię Orkiestry z Dobrynina.

Następnie po krótkich przemowach zaproszonych, honorowych gości Orkiestra wykonała swój drugi Koncert.

Podczas obu Koncertów Orkiestra wykonała około 12 utworów, wśród których znalazły się między innymi: „Contender”, „Red Alert” oraz „Don’t stop Believin”.

Warto dodać, że po każdym utworze Orkiestra oraz Grupy Taneczne były bardzo gorąco oklaskiwane.

Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Dobrynin składa serdeczne podziękowania na ręce organizatorów za zaproszenie naszej Orkiestry oraz Grup Tanecznych i możliwość udziału w Pikniku Wolności i Solidarności.

zobacz_zdjecia_nowy

zobacz_filmy_nowy