W niedzielę, 5 czerwca 2016 roku Orkiestra Dęta Dobrynin wraz ze wszystkimi Grupami Tanecznymi „Mażoret” wzięła udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Dziecięcej.

„PACANÓW-CHORWACJA 2016”

Orkiestra została zaproszona na ten Festiwal drugi rok z rzędu. Dodajmy, że w tym samym czasie w rodzimej Gminie Przecław odbywał się festyn z okazji Dnia Dziecka, lecz Orkiestra  i „Mażoretki” nie zostały zaproszone do wzięcia udziału i uświetnienia tego święta pomimo corocznie kierowanych do Gminy ofert. Orkiestra skorzystała z zaproszenia do Pacanowa.

Warto także podkreślić, że Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Dobrynin” to największe w Gminie, angażujące w swoją działalność ponad 100 osób, nie licząc rodziców i opiekunów dzieci. W Pacanowie wszystkich członków Orkiestry było 77.

W swojej Gminie już od kilku lat istnieje jako „widmo”.

Nadmieniamy, że zaangażowani w działania Stowarzyszenia pracują nieodpłatnie, w swoim prywatnym czasie, zaś organizatorzy imprez samorządowych są na opłacanych etatach.

W Pacanowie Orkiestra wywołała spore zainteresowanie wszystkich mieszkańców jak i osób przyjezdnych. W dniu 5 czerwca obchody rozpoczęły się od przejścia ulicami Pacanowa spod Kościoła na Plac Główny. Korowód Bajkowy prowadziła Orkiestra Dęta Dobrynin.

Pod sceną Orkiestra została przywitana ogromnymi brawami. Powitana została również oficjalnie przez prowadzących – dwójkę znanych Polskich aktorów: Katarzynę Zielińską oraz Kacpra Kuszewskiego.

Kolejno po występach gości honorowych zaproszonych na to wydarzenie na scenę wkroczyła ponownie Orkiestra. Muzycy wraz z „Mażoretkami” wykonali 30-minutowy pokaz Musztry Paradnej oraz zagrali dodatkowo kilka utworów dla licznie zgromadzonej publiczności. Po zakończeniu prowadzący wspomniani wcześniej, podziękowali Orkiestrze za tak fenomenalny występ oraz życzyli dalszych sukcesów i wystąpili na wspólnej pamiątkowej fotografii.

Podczas rozmowy z Panem Kacprem Kuszewskim udało nam się dowiedzieć, że on także wie co to muzyka oraz orkiestra, jakie wyzwania, jakie poświęcenie – sam jest absolwentem Szkoły Muzycznej.

Orkiestra podczas pobytu w Pacanowie udzieliła kilka wywiadów do lokalnych gazet. Warto dodać, że była jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup zorganizowanych w Pacanowie.

Obecni na Festiwalu goście podkreślali artystyczną jakość, jaką Orkiestra zaprezentowała podczas swoich występów oraz piękne stroje Orkiestry i Mażoretek.

Nasuwa się teraz krótkie, ale zapewne trudne pytanie. Dlaczego w Pacanowie ? Dlaczego Orkiestra nie mogła wystąpić u siebie w Gminie i zrobić podobnej furory jaką zarobiła w Pacanowie dla mieszkańców swojej Gminy? A jak wiadomo mieszkańcy tego oczekują.

Na to pytanie pozostawimy odpowiedź każdemu z Państwa indywidualnie . . .

Zarząd Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Dobrynin gratuluje pomysłu wspaniałej corocznej imprezy oraz składa serdeczne podziękowania na ręce organizatorów za zaproszenie naszego Stowarzyszenia na to Święto oraz za życzliwość i wspaniałe przyjęcie. Podziękowania kierujemy również na ręce Arka Kozioła byłego muzyka Orkiestry Dobrynin za naszą rekomendację.

Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania; życzymy równie wspaniałych imprez w przyszłości.

zobacz_zdjecia_nowy

zobacz_filmy_nowy