Zarząd Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Dobrynin” wraz z Dyrygentem Dariuszem Bańka pragną rozwiać pojawiające się w środowisku lokalnym pomówienia o rzekomym upadku Orkiestry.

„Nie słyszałem o tym żeby Nasza Orkiestra upadała. Jesteśmy z zarządem w ciągłym kontakcie i nikt nic nie wie na ten temat. Powinniśmy chyba być pierwszymi osobami, które o tym by wiedziały i podejmowały ku temu jakieś decyzje.” – stwierdza kapelmistrz.

„Żadna informacja tego typu nie pojawiła się także wśród muzyków, których średnio mamy na próbie 25 – 35. Jednym słowem, mamy się dobrze” – dodaje. Obecnie Orkiestra regularnie odbywa próby w terminach wyznaczanych przez Dyrygenta , w ten sposób przygotowując się do koncertów letnich oraz w kolejnym międzynarodowym festiwalu Orkiestr Dętych wraz z „Mażoretkami”.

Nieprawdą jest także, iż V-ce Prezes Stowarzyszenia Maria Sukiennik zrezygnowała ze współpracy z Nasza Orkiestrą.

Zarząd i Dyrygent Stowarzyszenia
Orkiestra Dęta Dobrynin